Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-04-21 ( Imieniny: Jarosława, Konrada)

Biuletyn Informacji Publicznej POPPP w Złotoryi - Klauzula informacyjna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Klauzula informacyjna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- PODN i PPP, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja

- e-mail: kontakt@ido24.eu,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania orzeczenia lub opinii wskazanych we wniosku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4) w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) zgromadzone dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem osób i instytucji uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa,

6) dane zgromadzone na potrzeby wydania orzeczenia lub opinii przechowywane będą w okresie jaki przewiduje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z postepowania orzeczniczego. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu orzekania bądź opiniowania,

9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wydanie orzeczenia lub opinii,

10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, przy czym przetwarzane są w sposób zautomatyzowany przy pomocy systemów informatycznych.

Autor: Kazimierz Karst

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-09-04 14:12:33przez: Kazimierz Karst
Opublikowano:2018-09-04 00:00:00przez: Kazimierz Karst
Podmiot udostępniający: PODN i PPP w Złotoryi
Odwiedziny:1474

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo