Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

Biuletyn Informacji Publicznej POPPP w Złotoryi - Nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi

Nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Złotoryi zatrudni psychologa

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat (20 godzin tygodniowo)

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno– Pedagogicznej w Złotoryi

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Przygotowanie pedagogiczne – ukończony kurs pedagogiczny.
 3. Staż pracy w zawodzie minimum 3 lata, w instytucji zajmującej się dziećmi lub rodziną.
 4. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania  publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 5. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Samodzielność, komunikatywność, kultura osobista.

Podstawowe obowiązki:

 1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi:

    Test Stanford- Bineta, Test Wechslera.

 1. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
 2. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu Powiatu Złotoryjskiego (udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej).
 3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną  na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły.
 4. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
 5. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Dokument potwierdzające wykształcenie.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy oraz zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
 6. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone

klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781 t.j. z dnia 19.09.2019)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy do dnia 26 listopada 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1.

Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

Autor: Kazimierz Karst

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-17 12:29:12przez: Kazimierz Karst
Opublikowano:2023-10-17 00:00:00przez: Kazimierz Karst
Zmodyfikowano:2023-10-17 12:33przez: Kazimierz Karst
Podmiot udostępniający: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczo - Pedagogicznego w Złotoryi
Odwiedziny:1088

Rejestr zmian

 • [2023-10-17 12:33:40]Kazimierz Karstmodyfikacja treści
 • [2023-10-17 12:29:14]_modyfikacja treści
 • [2023-10-17 12:28:08]_utworzenie artykułu

Banery/Logo